Andonstar mikroskop

Kirurgiska mikroskop används för att utföra operationer som kräver stor precision i ett litet handlingsområde, varför de idag har använts i medicinska procedurer inom ögonläkare, tandvård, otolaryngologi och neurokirurgi. Ett fungerande mikroskop är därför inte bara standardmikroskopisk sökutrustning som endast är för att förstora bilden, utan också utrustning som ökar bildstereoskopisk och fältdjup. Operativa mikroskop används bland andra i mikroskirurgi, som är en operationell metod som involverar drift av metoder på mycket små anatomiska skapelser. Vissa mikroskop som används i mikrosurgiska operationer med den inbyggda kameran möjliggör också trogen dokumentation av procedurerna.Moderna driftsmikroskop kompliceras av den kontroversiella mekaniska upphängningen av kirurgisk optik, en ny generation och utrustad med koaxiell xenonbelysning, autofokusering, självbalansering och variososkopi. En mängd moderna lösningar som används i nya generationens mikroskop minimerar risken för att göra misstag under farliga operationer som sparar hälsa eller bostäder. Andra operativa mikroskop är automatiskt i stort, och deras gångparametrar kan synkroniseras med arbetsformerna hos operatören som driver den mikroskopiska anordningen under en neurokirurgisk procedur. För närvarande misstänker forskare att ständig utveckling i mikroskopi gör det möjligt att initiera utvecklingen av nanoteknologi, som troligen kommer att hitta utbredd användning i framtidens medicin.