Avreglering av yrken en svard tolk

Vanligtvis använder vi termen tolkning att vi lär oss om simultantolkning, det vill säga implementeras i en specifik ljudisolerad kabin eller den i sig följande översättningen, vilket är översättningen av texten till den person som kommer i samförstånd med tolken. Få kvinnor inser dock äventyret från nutiden, att det finns andra, mycket bra typer översättningar. Så det finns bland annat en så kallad viskning, kontakt eller en vista-översättning. Vilka typer av översättningar har jag infört? Whispered translation, d.v.s. Därför är en viskning den enda typen av översättning som består i att viska en mening till klienten efter att ha sagt ord som talaren talar. Det finns en ovanlig typ av översättning som kan ses som störd av alla slags extra ljud, och antagligen bara tas i strikt antal människor. För det mesta fylls den under säsongen, när en enskild kvinna vid ankomsten inte förstår talarens språk. Denna typ av utbildning existerar men mycket underskattas av översättare, eftersom det inte bara kräver oöverträffad intresse och uppdelning av uppmärksamhet. För tolk, som viskar ord för ord till klienten, kan han drunkna sig ut av talaren.Samverkan är en viktig typ av fortlöpande tolkning, som bygger på utbildningen av uttalanden efter meningen. Det hänvisas i situationer där det inte finns några förhoppningar om att förbereda information från talarens tal eller när den exakta översättningen av meddelandet är väldigt viktigt. Typiskt används denna typ av översättning under säsongen för att översätta maskindelarna. Liaison uppenbar finns samtidigt som en social översättning. Översättning en vista är bindande för skriftlig och muntlig översättning. Det handlar om att översätta en text som placeras i tal, men svårigheten är den sista som påverkar den inte mottar texten tidigare, det är därför som man måste titta på hela skålen och ge den i detalj. Denna typ av översättningar är vanligtvis förekommande vid domstolarna, så det är inte konstigt att de ingår i det svurna översättartestet.