Elektriska matningar av jordning

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minimera risken för explosion av brandfarliga ämnen, effekten av elektrostatisk gnistförvrängning. Det är vanligtvis associerat inom avdelningen för transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan bilda en annan form. De lättaste och några komplicerade modellerna samlas in från jordklämman och tråden. De mer avancerade och tekniskt avancerade är utrustade med ett jordningsövervakningsläge, tack vare vilken dosering eller transport av produkten är tillåten när jordningen är rationellt ansluten.

Elektrostatiska jordstationer ges vanligen i samband med lastning eller lossning av järnvägstankar, vägtankar, fat, så kallade. big-väskor eller delar av processinstallationer.

Framgången med att fylla eller tömma tankar med olika innehåll (t ex tankar med pulver, granulat, vätskor kan bilda farliga elektrostatiska laddningar. Källan av deras stående kan antingen blanda, pumpa eller spruta brännbara ämnen. Elektriska laddningar skapas genom kontakt eller delning av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning beror på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. Som en följd av en enkel och plötslig kontakt med ett jord eller ett oladdat objekt kan en kort strömpuls skapas som kan kännas i gnistornas skinn.Brist på omsorg för gnistautsläpp kan resultera i tändning av en blandning av alkoholer och luft, vilket innebär en explosion eller en farlig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.