Explosionsrisk chomikuj

https://hallu24.eu/se/

ATEX-direktivet i sitt eget rättssystem infördes den 28 juli 2003. Den används för produkter som placeras i roboten i zoner som riskerar explosion. Produkterna i fråga måste uppfylla strikta krav som inte bara är begränsade till säkerheten utan också till vården. ATEX-direktivet innehåller förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

I principen om bestämmelserna i den aktuella normativa rättsakten är säkerhetsnivån och dessutom relaterad till de senaste utvärderingsförfarandena avgörande beroende av den nivå av hot mot miljön där enheten kommer att skapas.ATEX-direktivet ställer ut strikta krav som en specifik produkt måste utföra för att kunna användas i explosionsfarliga områden. Och vilken zon är det? Först och främst talar vi om kolgruvor där det finns en extremt viktig sannolikhet för metan eller kolstoftxplosion.

ATEX-direktivet har en detaljerad delning av enheter i delar. Han är två av dem. I den tidiga gruppen finns det anordningar som börjar i gruvan under jord, även i utrymmen som kan vara metan-hotade. Den andra delen går till enheter som används på följande ställen, och som kan hotas av en explosiv atmosfär.

I detta direktiv fastställs de väsentliga kraven för alla apparater som spelar i områden som utsätts för metan / kolstoftxplosionsrisker. Känsligare krav kan emellertid hittas i harmoniserade kvantiteter.

Man bör komma ihåg att enheter som är godkända för position i explosionsfarliga områden bör vara CE-märkta. Det anmälda organets identifikationsnummer ska returneras bakom märket, vilket ska vara starkt, synligt, starkt och enkelt.

Det anmälande organet granskar hela kontrollorganismen eller självcertifieringen när det gäller att säkerställa att de grundläggande utformningarna och kraven i direktivet följs. Det bör också komma ihåg att från och med den 20 april 2016 kommer nuvarande direktiv att ersättas med det nya ATEX-direktivet 2014/34 / EU.