Fiscal novitus nano

Kvittot från novitus lupokassregistret är ett dokument som är särskilt viktigt även för chefer också för en man. Den första är skyldigheten att utfärda sådana bevis på försäljning, sistnämnda borde alltid ta bort kvittot tillsammans.

Tyvärr uppmärksammar de flesta av oss inte mer på sedlar, vilket i många framgångar kan få tragiska konsekvenser. Hur länge ska vi ta sådana utskrifter från kassaregister och i vilka alternativ kan de vara användbara?

När det gäller entreprenörer är situationen tillräckligt enkel. De borde skydda kopior av kvitton i 5 år - vid en revision av statsskatteavdraget. Varför ett dokument för en klient?Detta låga pappersskrot i kraftfall kan skapa allvarlig betydelse. Om vi känner till ett kassakvittotts giltighet och vi vet hur man lagrar ett sådant dokument korrekt kan vi få mycket. Detta beror främst på personer i den form där vi vill annonsera de inköpta varorna eller ge det också för att samla in våra pengar. I det här fallet kommer säljaren att begära att vi visar kvittot - bekräftelse på den annonserade transaktionen. Vilka tidsfrister måste vi tänka på när kvittot ska stödja oss för att göra klagomål? Om vi köper matvaror kan vi rapportera problem relaterade till dem upp till 3 dagar. Vi behöver inte längre hålla dessa kvitton, som är ett dokument inköps kläder, skor, möbler eller elektronisk utrustning. Här tjänar lagen oss 24 månader för att finna ett beslut att också göra ett klagomål. Så när vi inte har kvitto kommer vårt klagomål inte att accepteras. Ju längre fördelen med den annonserade produkten är den tyngre förlusten i samband med avsaknaden av ett dokument som bekräftar sådan försäljning.

Låt oss komma ihåg om kvitton säljaren måste ge oss när han handlar. Låt oss komma ihåg mer om att hålla sådana dokument i en tillfredsställande åtgärd. Vi kan förbereda ett kuvert, där vi kommer att göra kvitton i kronologisk tid, kan vi lämna den sista särskild skyldighet box. Det är viktigt att dokumentet som bekräftar de frågor som skapats av oss borde hållas så länge som det är grunden för att lämna in ett klagomål.