Grooming din favorit

Magnetfilter är en helt ny idé mot rening av vätskor från delar. Även om de är en standardlösning i framgången för oljor och fortfarande kylmedel. Magnetisk filtrering är särskilt ekonomisk, effektiv och ekologisk.

Titan gelTitan gel - En innovativ formel för en större penis!

Magnetfilter används huvudsakligen för att skydda industrianläggningar för centralvärme och varmvatten. De är också avsedda för skydd av kyl- och värmeinstallationer, och även för varje typ av enheter som installeras i de diskuterade installationerna. Magnetfilter skyddar primärt mot kontaminering av fasta partiklar. Magnetfilter är huvudsakligen för att förhindra eventuella skador på installationen och enheterna i den. Dessutom skapar de på uppsättningen ökad effektivitet hos installerade magnetiserare. Och de ger en chans att minska driftskostnaderna eller underhållet av utrustning och minska motståndet av vatten eller vätskeflöde i installationen.Det magnetiska filtret har många fördelar, och även många applikationer. Med magnetiska filter kan du träffas vid vattenförsörjningsanläggningar (vattenförsörjningsanläggningar, i slutna installationer, med hjälp av enskilda apparater som levereras med användbart vatten (till exempel en tvättmaskin, i anläggningar med tvångsflöde.Att välja rätt magnetfilter bör i första hand fokusera på processparametrarna. Detta är centralt för naturen, typen av processvätska, mängden och styrkan hos föroreningar, och den effektivitet som vi avser att uppnå och den förväntade effektiviteten av filtrering.Vid magnetisk filtrering används inga material. Filterets arbetselement kan rengöras, och vissa magnetfilter har låg flödesmotstånd. Vissa magnetiska filter har förmågan att fånga partiklar mindre än 1 mikron i storlek. Föroreningar från filtret avlägsnas i semi-torrt perspektiv, därför är förlusten av vätska extremt låg. Magnetisk filtrering ger emellertid högre investeringskostnader. Först av allt är kostnaden för ett magnetiskt filter extremt värdefullt än för framgången med standardmembranfilter. Faktum är att det finns en nackdel med magnetiska filter som snabbt elimineras tack vare den höga minskningen av driftskostnaderna.