Luftfororeningar pa spanska

Utvecklingen av industriell bearbetningsteknik för alla typer av material har skapat ett särskilt stort problem, vilket är värdelöst och mycket skadligt pollinering. Lösningen på dessa pussel är ett ämne som behövs för varje företag, som på grund av att verksamheten utförs är utsatt för dammförorening.

Skadan av denna förorening utövar inte bara ett mycket farligt tryck på hälsan hos gäster och människor som utsätts för sin vandring, utan även för att damm som produceras av trä eller biomassa kan ge risk för explosion eller brand. Bland de sista faktorerna är det viktigaste villkoret för att säkerställa den viktigaste produktionssäkerheten att filtrera damm på renast möjliga sätt.För närvarande utvecklas mer och mer effektiva dammsugningssystem inom industrin (& nbsp; dedusting systems, som inte bara renar luften, men tack vare innovativa lösningar är de energibesparande och vänliga för den naturliga miljön. Ta råd om hur problemet med industriell dammighet presenteras och hur många olika typer av industrier det täcker - det är möjligt att anpassa filtreringsanläggningen till efterfrågan.De vanligaste är reningssystem baserade på cykloner - det är viktigt att kombinera dem genom att konstruera cyklonbatterier på ett modernt sätt. Cykloner, som produceras baserat på centrifugalkraftens verkan, anses generellt vara effektiva, spelet innehåller små dimensioner och genererar låga investeringskostnader. En annan lösning är filtreringsdammsamlare - tyg där olika tyger, vävnader och fält används. Trots hög effektivitet är tygfilter en avgörande nackdel - höga investeringskostnader.

Filtreringssystem kan göras enligt principen för en modul - kombinera alla element eller hybridaggregat från oberoende driftelement. Kostnaderna för avfuktningskonstruktionen beror inte bara på smaken av den teknik som används, men också på den storlek som behöver rengöras. Industriell bearbetning där sådana processer som slipning, krossning, siktning, blandning eller extraktion av råmaterial inte kan fungera utan att det finns komplexa filtreringssystem.