Simultantolkningskurs

I alla företag där en blandning av luft med gaser, ångor och brandfarliga dammar börjar, är det risk för tändning och som en följd explosion. I produktionsprocessen finns det konstant montering och elektrostatisk laddning.

Utsläpp av ackumulerad aktivitet är vanligt och i atmosfären full av brandfarliga ämnen utgör en fara för personalen och allt i hemmet. Att se till att dessa ämnen släpps ut från luften och förhindrar koncentrationen genom korrekt ventilation är delvis arbetsgivaren. Han är därför ensam av många arbetsuppgifter, som han ger honom ekonomiministers lag av den 8 juli 2010 med hänsyn till minimikrav på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, i samband med möjligheten att driva en explosiv atmosfär i en lägenhet.Du måste ge din personal, säkra arbetsförhållanden, och om de tas trots alla moderna punkten handlings, finns det fortfarande en risk för explosion, måste besättningen informera dig allt om det, omfattningen av faran, ständigt övervaka situationen, och dessutom minimera de negativa effekterna av en eventuell explosion. Vid den sista änden skapas ett explosionssäkerhetsdokument, det vill säga en explosionssäker dokument. Det måste skapas innan du skapar en bok i ett farligt innehåll. Tillsammans med förordningen åtar sig arbetsgivaren att- förhindra bildandet av en explosiv atmosfär- förebyggande av tändning i ovannämnda atmosfär,- minimera de skadliga effekterna av den resulterande explosionen.I texten är arbetsgivaren skyldig att registrera allt kontroll- och underhållsarbete på enheter som utgör ett hot. Anger vilken typ av försiktighet som ska vidtas, krävs för att specificera risken och det hus där tändning kan uppstå. Människan är skyldig att bekanta sig med alla områden av fara (0, 1, 2, 20, 21, 22. Ingången till farozonen måste vara särskilt märkt med en gul varningstriangel med en svart EX i mitten. Herren måste också bestämma sätten för evakuering, medan i händelse av att järnvägen introduceras i växtens område, ha en idé i området med fara, måste DZPW uppdateras ständigt.