Sma explosionssakra flaktar

EX-beteckningen är en speciell beteckning för explosionsskydd som ges till skyddsanordningar och system eller deras komponenter och är populär.

https://puro-n.eu/se/

I kontakt med många skillnader i fråga om säkerhetens karaktär i EU: s länder fattades ett beslut att harmonisera de grundläggande principerna i de givna medlemsstaterna. Enhetliga lagar har möjliggjort ett mycket tydligare och större godsflöde mellan EU-länderna. Detta är hur den så kallade Det nya lösningsdirektivet, som visade sig vara den viktigaste lösningen för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna.För potentiellt explosiva områden och utrustning som tas i drift i nuvarande fält, bör två grundläggande ATEX-direktiv (från French Atmosphere Explosible nämnas:- Direktiv 94/9 / EU ATEX95 från Europaparlamentet och Europeiska rådet (av den 23.03.1994 i avdelningen för enhetlig lagstiftning i medlemsländerna om enheter, maskiner och skyddssystem som är avsedda för saker på potentiellt explosiva ytor.- Direktiv 99/92 / EG ATEX137 (daterat 16.12.1999 som reglerar minimivillkor inom skydd och säkerhet för anställda i beteenden där det kan finnas en atmosfär av explosionsrisk.Varje EX-skål bör vara ganska markerad och genomgå en serie tester som inkluderar planen för att eliminera eventuella fabriksdefekter. Europeiska unionens direktiv, som Polen fick 2003, skapar och specificerar strikt reglerna för produktion och betydelse av sådana enheter.Du kan hitta mer om Atex här.