Vilda slott reszel

Det fängslar med sitt spektakulära utseende och fantastiska släktforskning, och dess resa runt bilen ger besökarna sorglösa. Reszel-huset sa en enastående dekoration av gårdagens arkitektur och loket, med undantag för vilket det är otvetet. Varför är modern endemisk säker på att uttrycka sig i en naturligt föråldrad artikel i programvaran för alla expeditioner runt Warmia? Åtalet är en storm.Reszel-fästningen är en present, framför allt, ett sammanfattande meddelande bifogat viktiga tidigare händelser. Samtidigt finns det ett aktuellt byggnad som troligen kommer att godkänna ett extremt noggrant förflutna. Det är känt att inom fältet med den moderna reglaget, före mitten av trettonhundratalet stod Teutonic vakttorn. Under delen av det fjortonde århundradet intresserade hennes bälte det oundvikliga huset. Innehållet bestämde sig för cirka 50 år, och reglaget för reglaget är förslavat försiktigt bland fantasierna från de Warmiska biskoparna. Under det sextonde århundradet förblev slottet en jaktstark, det övergav också länge i en tjänst. Under partitionerna fungerade det bland andra som ett preussiskt fängelse utgjorde han över godsets evangeliska folkmassor. Tack vare de totala kompositionerna som avslutades här under efterkrigsterminen, satt slottet ett territorium som besöks av semesterfirare. Som i klimat med laddning efter Warmia kommer att blockera detta kvarter, de kommer att kunna besöka museets landsmän och vila i slottets kantine.